Öyle bir gece ki... Peygamberimizin miraca yükseldiği bu gece de neler yaşandı? Miraç kandilinde neler yapılmalı??

Öyle bir gece ki... Peygamberimizin miraca yükseldiği bu gece de neler yaşandı? Miraç kandilinde neler yapılmalı??

İşte bu gece öyle bir gece ki; Allah dostları Kadir gecesinden sonra en mübarek gece olarak adlandırıyor. Miraç gecesinde yapılacak ibadetler ise, normal zamanda yapılan ibadetlere göre kat kat sevap kazandırıyor! Peki bu gece de nasıl ibadet etmeliyiz?

Kandiller; insanı hayat meşgalesinden uzaklaştırarak ruhunu dinlendiren kutlu gecelerdir. Dua etmek için , duamızın ve ibadetlerimizin kabul edilmesi için fırsat kollarız. İşte bu gece öyle bir gece ki; o gece de yapılan ibadetler dualar kat kat sevap kazanmamıza vesile olur. 

Yıl içinde insan bedeni dünyevi meşgaleler ile madden yorulurken, ruhu da manen yorulur. İnsan tüm bu hengamenin içinde adeta bir sığınak arar. Günlük ibadetlerin yanı sıra, sene içerisinde belli zamanlarda gelen mübarek vakitler, manen kişiye nefes olur âdeta. Gözler; her yeni yılın gelişi ile, takvimlerde bu mübarek gün ve geceleri arar. Kandiller, rahmetin sağanak sağanak yağdığı kutlu zamanlardır. Kış mevsiminde kuruyan ağaçlar ilkbahar geldiğinde nasıl yeşerirse, üç aylar da manevi bir bahar gibi gönülleri yeşertir. Üç aylar içerisinde ise belli günler kandil olarak belirlenmiştir. Miraç kandili de bu kandillerden biridir. 

Peki Miraç kandili nedir? 

Üç ayların ilki olan Recep ayının 27. Gecesi Miraç kandili olarak bilinmektedir. Miraç kandili; Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in bir gece Kâbe’den alınarak Burak adı verilen bir binek üzerinde Mescid-i Aksa'ya götürülmüştür. Buradan gök katlarını Cebrail(A.S.) ile birlikte aşmış ve sırası ile Âdem, Yusuf, Yahya ve İsa, İdris, Harun, Musa ve İbrahim Peygamberler ile görüşmüş, yedinci katta ise Sidret'ül münteha’ya çıkmıştır. Cebrail (A.S.) buraya kadar Peygamber Efendimiz(S.A.V.) ile birlikte gelmiş, buradan sonrasında Peygamberimiz kendisi devam etmiş, zaman, mekan ve yönün olmadığı ifade edilen bu katta Allah-ü Teâlâ ile aracısız görüşmüştür. Hayatının her anında ümmetini düşünen, ümmetinin kurtuluşu için rehber olan ve ümmetine dua eden Peygamber Efendimiz; Miraç’tan dönerken de ümmetine hediyeler getirmiştir. Peygamber Efendimiz’ in kıymetli eşi  Hz Hatice(R.A.)’yi, kendisine her zaman destek olan amcası Ebu Talip’ i kaybettiği ve Taif hadisesinin yaşandığı hüzün yılı olarak  adlandırılan bu sene, Efendimiz Miraç’la hüzünlenen gönlü teselli bulmuştur. 

Peygamber Efendimiz Miraç’tan dönerken hangi hediyeleri getirmiştir?

✔️Miraçtaki en önemli hususlardan birisi beş vakit namazın farz kılınmasıdır.  Peygamber Efendimiz (S.A.V.)Musa Peygamber’ in tavsiyesi ile Allah-ü Teâlâ’ya müracaat etmiş, başlangıçta elli vakit olarak farz kılınan namaz, beş vakite indirilmiştir.  Bununla birlikte Rabbimiz; beş vakit namazı yerine getirene elli vakit namaz sevabı vereceğini bildirmiştir. 
✔️Bakara suresinin son iki ayeti
Bakara suresinin son iki ayeti, Miraç’ta hediye olarak verilmiştir. Amenerasulü olarak bildiğimiz bu ayetleri okumanın büyük fazileti vardır. 
✔️Ümmetinden şirk koşmayanların büyük günahlarının affedileceği müjdesi. 
Allah-ü Teâlâ kullarını rahmeti ile kuşatmış, şefkat ve merhameti ile sarıp sarmalamış, Kendisine şirk koşmayanların, büyük günah bile işlemiş olsalar affa mazhar olacağını bildirmiştir. 

İslam Tarihinde bu denli önem arz eden Miraç hadisesi; Recep ayının 27. Gecesi Miraç kandili olarak tüm müslümanlar tarafından idrak edilmektedir. 

Bediüzzaman hazretleri bu gece hakkında ”Leyle-i Mi’rac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket-i maneviye sırrıyla, inşaallah, her biriniz kırk bin dille tesbih eden bazı melekler gibi, kırk bin lisanla bu kıymettar gecede ve sevabı çok bu çilehanede ibadet ve duâlar edeceksiniz." buyurarak, İkinci bir kadir gecesi hükmünde kıymettar bir gece olarak ifade etmiştir. (Şuâlar, s. 524-525) Bu kıymetli geceyi ibadet ve zikirle geçirmek, bol bol namaz kılmak çok güzeldir. 

Peki bu gece de nasıl ibadet etmeliyiz?

✔️Öncelikle tevbe ve istiğfar etmeliyiz. 
✔️Efendimiz(S.A.V.)’e bol bol salavat getirebiliriz. 
✔️Bu kıymetli gece de; bize hediye olarak verilen namazı idrak etmek, kaza namazımız varsa kaza, yoksa nafile namaz kılarak ihyâ edebiliriz. 
✔️Peygamber Efendimiz’ in ve diğer peygamberlerin dualarını okuyabiliriz. 

Miraç gecesinde 12 rekatlık kılınacak olan bir namaz da bazı kaynaklarda şu şekilde geçmektedir.

 “Recepte bir gece vardır ki; onda amel edene yüz senelik sevap vardır.
O Recebin bitmesine üç kaladır. Her kim o gece de 12 rekat namaz kılar, her bir rekatta Fatiha’dan Sonra bir süre okur.
Her iki rekatta teşehhüd okur ve sonlarında selam verirse, sonra yüz kere “sübhanallahi velhamdülillahi  vela ilahe illallahu vallahu ekber” Deyip yüz kere istiğfar da bulunur, sonra da Efendimiz’e yüz defa salavat okursa, bu kişi dünyadan yahut ahiretten dilediği her hangi bir hususta kendisi hakkında dua da bulunursa, bir de sabahında oruca niyet ederse(bir günah ile alakalı dua yapmadıkça) gerçekten Allahü Teala onun bütün dualarını kabul eder."

2021 YILI İÇERİSİNDE MiRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Recep ayının 27. Gecesi idrak edilecek olan Miraç kandili bu sene
10 MART 2021 ÇARŞAMBA gününe denk gelmektedir. 

İlgili Haberler
En Yeniler