Günlük hangi zikirler çekilebilir? Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği günlük zikirler, dualar nelerdir?

Günlük hangi zikirler çekilebilir? Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği günlük zikirler, dualar nelerdir?
İnsanda adeta bir terapi etkisi oluşturan zikirler ve ibadetler hayatımızın bir çok alanında rahatlamamamiza vesile olur. Bazı zamanlar ihtiyaca göre bu tesbihleri zikretsekte, günlük vird olarak yapmayı istediğimiz zikirler ve ibadetler de vardır. Sizler iicn Peygamber efendimiz (S.A.V)'in tavsiyeleri ışığında, kişisel ibadet programiniza dahil edebileceğiniz günlük bir plan hazırladık. Buyrun yazımız...

Dua; Allah ile kulun arasındaki bağlantıdır.  Kulun acziyetini bilmesi ve her an Allah'tan yardım dilemesidir. Büyük rehberimiz ve yol göstericimiz olan Peygamber Efendimiz(S.A.V) gün içerisinde belli vakitlerde dualar, zikirler ve ayetler okurdu. Bir günü dolu dolu geçirmek isteyenler veya bu şekilde günlük planını oluşturmak isteyenler için Efendimiz(S.A.V)‘ın sünnetlerinden oluşan bir program hazırladık.

Sabah uyandığımızda okumamız gereken Peygamber Efendimiz(S.A.V)'ın duası :

Okunuşu; "Elhamdulillahillezi ehyana ba'de ma ematena ve ileyhi'n- nüşur."

Meali; Öldürdükten sonra bizi dirilten Allah’a hamd olsun. Dönüş ancak O’nadır.” (Buhârî, Deavât, 8)

Bu dua vesilesi ile bizleri yeni bir güne daha eriştirdiği için Allah’ a şükretmiş oluruz.

Sonrasında ise;

 • Güne sabah namazı ile birlikte başlamak.
 • Namazdan sonra 33 kere Sübhanallah ,33 kere elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber demek;

   (Bir gün başta Ebû Zer (r.a.) olmak üzere Muhacirlerin fakir olanları Peygamberimize (asm) gelerek şöyle dediler: “Yâ Resulallah, varlık sahipleri yüksek dereceleri ve dâimi nimetleri alıp gittiler. Çünkü onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor. Onlar sadaka veriyor, biz veremiyoruz. Onlar köle âzat ediyor, biz edemiyoruz.” Sahabîlerini dinleyen Peygamberimiz (asm), onların gönlünü şu müjdesiyle aldı: “Ben size bir şey öğreteyim mi? Onunla, sizi geçenlere yetişir, sizden sonrakileri de geçersiniz. Hem hiçbir kimse sizden daha faziletli olamaz. Meğer  ki, sizin yaptığınız gibi yapmış olsunlar. Her namazdan sonra otuz üç kere ‘sübhanallah’, otuz üç kere ‘elhamdülillah’, otuz üç kere ‘Allahü ekber’ derseniz, tamamı 99 eder. Yüzün tamamında da, ‘Lâilaheillallahü vahdehu lâ şerika leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadîr’ derseniz, günahlarınız denizin köpüğü kadar da olsa, affolunur.” (Müslim, Mesacid: 146; Ebû Dâvud, Vitir: 2)

 • Sabah namazından sonra Haşr suresinin son üç ayetini okumak.

  Her kim sabah 3 kere  Euzü billahis semi il aliymi mineşeytanirraciym” diyerek Haşr suresinin son Üç ayetini okursa,Allah o kimseye akşama kadar dua ve istiğfar etmek üzere yetmiş bin melek vazifelendirir.O günde ölürse şehittir.Tirmizi-Fedailül kur an)

 • Seyyidül istiğfar duası okumak;

  Peygamber Efendimiz, Seyyidül İstiğfar duasının faziletini şu sözleriyle belirtmiştir; “Kim, seyyidül istiğfar duasının faziletine inanarak gündüz okursa, gece olmadan öldüğünde cennetlik olur. Aynı şekilde gece okuyup, sabah olmadan ölürse yine cennetlik olur.”(Buhari Deavat 2)
  Okunuşu: “Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente”
  Anlamı: «Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.

 • Gün içerisinde 100 defa “Subhanallahi ve bi hamdihi subhanallahil aziym”teşbihini söylemek. Ayrıca sabah namazından sonra da hiç okunamazsa bile üç kere söylemek bile çok faziletlidir.

   (Kabisa b. Muharik anlatıyor: Bir gün Hz. Peygamber (a.s.m)'e gittim. “ Ey Kabisa! Seni buraya getiren sebep nedir?” diye sordu. Ben de: “Yaşım ilerledi, kemiklerim inceldi, bu sebeple Allah’ın beni faydalandıracağı bir şeyi bana öğretmen için sana geldim” dedim. (Şöyle buyurdu):
  “Ey Kabisa! (şu dediklerimi yaparsan), yanından geçtiğin her bir taş, ağaç ve toprak parçası mutlaka senin için Allah’tan bağışlamanı dilerler. Ey Kabisa! Sabah namazını kıldıktan sonra, üç defa ‘Subhanellahi’l-azim ve bi hamdihi’ duasını okuduğun zaman, körlükten, cüzamdan ve felçten muaf olacaksın. Ey Kabisa! De ki: ‘Allah’ım! Ben senin nezdinde bulunan(lütfun)dan isterim. Üzerime ikramlarından akıt, rahmetinden üstüme yay ve üzerime bereketlerinden indir.”(Mecmaatu’l-Ahzab, 1/13…

 • Kuşluk, yani duha namazı kılmak.

  Cennette, ‘duha kapısı’ denilen bir kapı vardır. Kıyamet günü bir münadi şöyle seslenir: ‘Ey Duha namazı kılanlar nerdesiniz? İşte gireceğiniz kapı burasıdır, Allah Teâla’nın rahmetiyle buradan içeri giriniz.'” (Taberani)

  İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: “Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).


  2 REKAT DUHA NAMAZI NASIL KILINIR?  1.Rekat
  • "Niyet ettim Allah rızası için Kuşluk (Duhâ) Namazı kılmaya" diye niyet ederiz.
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
  • Subhaneke'yi okuruz.
  • Euzü-besmele çekeriz.
  • Fatiha okuruz.
  • Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
  • Rüku'ya gideriz.
  • Secde'ye gideriz.
  • Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

  2. Rekat

  • Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
  • Besmele çekeriz.
  • Fatiha okuruz.
  • Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
  • Rüku'ya gideriz.
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
  • Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve
  • Rabbenâ dualarını okuruz.
  • "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
 • Öğle namazından sonra “lekad sadakallahü” aşrını okumak. Bu aşır, Fetih sûresinin son üç âyetidir.

  Fetih sûresini okumanın faziletini bildiren hadisler mevcuttur.Hz. Ömer’in (R.A.) rivâyet ettiği bir hadiste meâlen Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmaktadır:

  “Bana bu gece öyle bir sûre nâzil oldu ki, o sûre bana, üzerine güneşin doğduğu bütün varlıklardan daha hayırlıdır” buyurdu ve bundan sonra ‘İnnâ fetahnâ leke...’yi okudu.” (Buharî, Tefsir, 48/1)

  27.Le kad sadekallahü rasulehür ru'ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun fe alime ma lem ta'lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba

  28. Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih Ve kefa billahi şehıda

  29. Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer'ın ahrace şat'ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu'cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıym

 • İkindi namazından sonra Nebe (Amme )suresini okumak.

  Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Nebe Suresini öğreniniz ve öğretiniz. Bu sureyi okuyan kimseye Allah’u Teala kıyamet gününde Kevser şarabından içirir."(1)

  Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "İkindi namazından sonra Nebe suresini (vird olarak) okursa, Allah’u Teala o kimsenin rızkını artırır (kazancına bereket ihsan eder), Ona dünya dağları ağırlığınca iyilikler yazılır. Kıyamet günü yüce Allah her bir kılını nurlu kılar. Dünyadan cenneteki makamını görmeden de çıkmaz."Ramuz el hadis 5462)

 • Akşam namazından sonra Haşr suresinin son üç ayetini okumak
 • Yatsı namazından sonra ise; Bakara suresinin son üç ayeti olan Amenerrasulü okumak.

   Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: Gece Âmenerresülüyü okuyana, her şey için yeterlidir. Bu iki âyeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilir.) [Şir’a]

 • Daha sonra abdestli bir şekilde yatağa girmek.

   Bir kimse abdestli olarak yatarsa, geceyi bir rahmet meleği ile geçirir. O kişi uyanır uyanmaz melek; ‘Allah ‘ım! Falan kulunu bağışla, çünkü o geceyi abdestli geçirdi.' diye dua eder.” (İbn Hibban)

 • Uyumak için yatağa uzanınca da şu duayı okuyup sağa dönerek uyumak.

  Bera bin Azib ‘den (ra) rivayetle Hz. Peygamber (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Yatağına girdiğin zaman, namaz için olduğu gibi abdest al, sonra sağ tarafına uzan ve şöyle de:
  Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve elce'tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee velâ mencâ minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitâbikellezî enzelte ve bi-nebiyyikellezî erselte.

  YATMA DUASININ ANLAMI
  Allah’ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım, işimde sana güvendim. (Rızânı) isteyerek, (azâbından) korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.

  ''Eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölürsen, iman üzere ölürsün, ölmez de sabaha çıkarsan hayra kavuşursun.” (Buhârî, Vudû 75, Daavât)

Bu şekilde Efendimiz(A.S)‘ın gün içerisinde yaptığı sünnetleri uygulayarak günümüzü bereketlendirerek, en güzel örneğimizin yolundan gitmiş olup, Rabbimiz'‘in hoşnut olacağı bir 24 saat geçirebiliriz.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
En Yeniler