Burçların dinimizdeki yeri nedir? Burçlar neye göre belirlenir?

Burçların dinimizdeki yeri nedir? Burçlar neye göre belirlenir?
Burçlar nedir? İslam dininde burçlar var mıdır? Burçlar neye göre belirlenir? Hangi burçlar hangi burçlarla dosttur. Her bir sorunun cevabını bulabileceğiniz bu yazımızı sizler için hazırladık.

Büyük İslam bilgini Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, astroloji ilmi ile yakından ilgilenmiş, her bir burcun karakter özelliklerine tek tek değinmiştir. Eğer burçlar gelecekle ilgili haber vermek aracı olarak kullanılıyorsa bu doğru değildir. Çünkü gaybı yalnızca Allah bilir. Bunun dışında burçların insan karakteri üzerinde etkileri vardır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin Marifetname adlı eserinden burçlar bölümünü sizin için derledik.

BURÇ NEDİR? BURÇLAR NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Her insan, ana rahminde tahminen 280 gün kalmakta ve her 40 gününü bir yıldızın tesiri altında terbiye görmek suretiyle ve nasibine göre her birinden birer miktar feyiz alarak geçirmektedir. Bu sebeple hangi yıldız ceninin üzerinde fazla tesir etmiş ise, o insan üzerinde belirli izler bırakmaktadır. Doğum tarihleri bilinen kişiler, burçlar cetveline göre kendi burcunun içeriğine bakarak, kendi ve çocuklarının istidadı hakkında bilgiler edinebilir. Bu sebeple de doğru yönlendirmeler yapılabilir.

BENİM BURCUM NE? BURÇLARIN TARİH CETVELİ

21 Mart-20 Nisan Koç Burcu
21 Nisan -21 Mayıs Boğa Burcu
22 Mayıs-21 Haziran İkizler Burcu
22 Haziran-23 Temmuz Yengeç Burcu
24 Temmuz-23 Ağustos Arslan Burcu
24 Ağustos-23 Eylül Başak Burcu
24 Eylül-23 Ekim Terazi Burcu
24 Ekim-22 Kasım Akrep Burcu
23 Kasım-21 Aralık Yay Burcu
22 Aralık-20 Ocak Oğlak Burcu
21 Ocak-19 Şubat Kova Burcu
20 Şubat-20 Mart Balık Burcu

BURÇLAR VE ÖZELLİKLERİ

KOÇ BURCU (21 Mart - 20 Nisan)

Koç burcunun dost burçları Kova, İkizler ve Aslan burcudur.
Bu burcun tesiri altında doğanlar, kolay kolay disipline gelmeyen ve baskı altında yaşamaya tahammülleri olmayan kimselerdir. Herhangi bir haksızlık karşısında hemen isyan edip kükreyebilirler. Bu tabiatları dolayısıyla onlarla bir arada bulunmak ve onları idare etmek zor olabilir. Çocukluklarında fazla gürültücü ve haşarı olurlar. Gençlikleri pek hareketli geçer. Yaşları ilerledikçe sükunetli olurlar. Bununla beraber gayet çalışkan, cesur ve inatçıdırlar. Hayatları devamlı bir çalışma içinde gider. Hareketsizlik, tembellik onları sıkar. Kendilerine güvenleri çok kuvvetlidir. Bu inançlarını hiçbir başarısızlık ve güçsüzlük karşısında kaybetmedikleri için tuttuklarını koparan insanlardır. Son derece cömerttirler. Aşkta ve dostlukta vefalıdırlar. Hayatta ki en büyük hataları beklemeyi bilmemeleridir.

BOĞA BURCU (21 Nisan -21 Mayıs)

Boğa burcunun dostu yengeç burcudur. Tabiatı topraktır. Tabiatı toprak olan burçlar, su olanlarla çok yakın ve samimi birer dost olurlar. Bu burcun tesiri altında doğanlarda göze çarpan nokta aşırı derecede inatçı olmalarıdır. Bazen hayatlarını bozacak kadar ileri giderler. Geçmişe bağlılıkları ve her şeyin olduğu gibi kalmasını isterler. Sabırlıdırlar. Belirledikleri hedefe ulaşmak hususunda, her türlü güçlükler karşısında sebat etmesini bilirler. Bir işe başladılar mı sonuna kadar ellerinden bırakmazlar. İçlerinden bazıları egoist olabilirler. Bu burcun tesirinde doğanlar, çok kere oburluk derecesinde boğazlarına düşkün olurlar. Bu burçta doğanlar, aşkta sevilmeyi sevmeye tercih ederler. Evlendikleri zaman kadın veya erkek iyi bir hayat arkadaşı olurlar. Yalnız eşleri onların sabrını tüketmemek ve yaşayış tarzlarına müdahale etmemek şartıyla. Güzel sanatlara istidatları fazladır.                                           

İKİZLER BURCU (22 Mayıs-21 Haziran)

İkizler burcunun tabiatı havadır. Tabiat itibarı ile dostu ateştir. Bu durumda dost burcu Aslan’dır.
İkizler burcunun tesiri altında doğanlar, istikrarsız bir kişilik yapısına olurlar. Hiçbir şey hakkında kolay ve kesin bir karara varamazlar. Hayatları devamlı bir surette kararsızlık içinde bocalama ile geçer. İçlerinde daima yanlış hareket edecekleri korkusu hakimdir. Bu da kendilerine güvenlerinin az olduğuna delildir. Herhangi bir mesele hakkında karar verdikleri zaman hemen arkasından pişman olabilirler. Bir saatleri bir saatlerine uymaz, derhal bir his durumundan diğerine geçiverirler. Bir şeye karşı alaka ve heves duydukları andan 1 dakika sonra hemen ondan sıkılabilirler. 

YENGEÇ BURCU (22 Haziran-23 Temmuz)

Bu burcun dost burçları boğa ve balık burcudur. Bu burcun tesiri altında doğanlar, genellikle içlerine çekilmiş ve utangaç tabiatlı olurlar. Fakat kendilerinden beklenilmeyen bir zamanda birden bire bir cesaret göstererek bulundukları iş ve vazife de hemencecik birinci plana geçerler. Ekseriyetle ağır yaradılışlı ve tembel oldukları halde, bu umulmadık hallerdeki parlayışları ile herkesten üstün olurlar. Fakat bu parlaklık, bir balon gibi sönebilir. Memleketlerine ve ailelerine karşı derin bir sevgi besledikleri halde, uzun ve maceralı seyahatlere çıkmaya can atarlar. İmkan bulsalar ömürleri boyunca seyahat etmek isterler. Yengeç burcunda doğanların en büyük hataları, kendi hayallerini hakikat zannetmeleridir. Bazen kaprislerinden dolayı çekilmez olabilirler.

ASLAN BURCU (24 Temmuz-23 Ağustos)

 Aslan burcunun dostu ikizler burcudur. Bu burcun tesiri altında doğanlar cömert olurlar. Münakaşa kabul etmezler. Şeref, haysiyet, izzetinefis ve insanlık duyguları pek yüksektir. En büyük bir menfaat karşısında bile, gururlarından en küçük bir fedakarlıkta bulunmazlar. Hayatları çok sade geçer herkese iyilik etmek isterler küçüklerine merhamet etmeyen büyüklerine ise saygılıdırlar. Cesaretleri çok yüksektir. Liderlik özelliklerine sahiptirler. Bu burçtan büyük kumandanlar ve hatipler çıkar.

BAŞAK BURCU (24 Ağustos-23 Eylül )

Başak burcunun dostu akrep burcudur. Başak burcunun tesiri altında doğanlar, çok becerikli, çalışkan kimselerdir. İşlerine  sıkı sıkı bağlıdırlar. Gayet muntazam bir hayat sürmeyi, metotla çalışmayı severler. Kuvvetli bir aklı selime ve işlek bir zekaya sahiptirler. Tenkit kabiliyetleri yüksektir fakat, bunu da çok defa sert ve adeta karşındakileri kıracak şekilde yapabilirler. Önemli olmasa da, küçük bir hastalıkta bile doktor doktor gezebilirler. Güzel sanatlara karşı istidatları yoktur. Bununla beraber güzel şeyleri severler ve bu konuda zevkleri yüksektir.

TERAZİ BURCU (24 Eylül-23 Ekim)

Terazi burcunun dostu yaydır. Terazi burcunda doğanlar, iyi kalpli ve çok dürüst kimselerdir. Adaleti ve adil olmayı severler. Çok olumsuz konuşmayı sevmeyen, hayatla mücadele gayretleri çok, bağlandıkları prensipler ve fikirler uğrunda savaşmaktan geri kalmayan kimselerdir. Güzel ve temiz giyinirler. Zarif ve yüksek zevkli olup, herkesle iyi anlaşırlar.

AKREP BURCU (24 Ekim-22 Kasım)

Bu borcun dostu ikizlerdir. Çalışkan, irade ve tahammülleri yüksek kişilerdir. Kendi kendilerini yetiştirerek hayata hazırlarlar. Bir işe başlamak hususunda biraz geç karar verebilirler. Azimlidirler. Otoriter ve her hususta kendi fikir ve düşüncelerini dinlenmesini isterler. Şiddetli bir mizaca sahip olabilirler. Haksızlığa tahammülleri yoktur. Onların düşmanlığını kazanmak büyük bir felakettir. Kinci insan oldukları için bir gün mutlaka intikamlarını alırlar. Onlarla dost geçinmek, kinlerini kazanmamak akıllılık olur. Sevdikleri kişiye son derece bağlanırlar. 

YAY BURCU (23 Kasım-21 Aralık )

Yay burcunun dostu Kova ve Terazi burcudur. Yay burcunun en belirgin özelliği evhamlı, vesveseli, herkese şüpheli bakar olmalarıdır. Hayatta hiçbir kimseye %100 emniyet ve güven gösteremezler. Umumiyetle herkesten şüphe ederler. Onların bütün hareketlerinde şüphe ve endişe hakimdir. Mizaçları değişkendir. Şimdi sevip itimat ettikleri kimseye, biraz sonra şüphe ile bakmaya başlarlar. Kimsenin kimseye dost olmayacağına ve insanların mutlaka birbirlerine fenalık yapmak istediklerine inanırlar. Bakarsınız şimdi çok utangaç ve mahcuptur. Biraz sonra gayet cesur ve atılgan bir tip olarak karşınızda belirirler. Umumiyetle iyi ahlaklı olurlar.

OĞLAK BURCU (22 Aralık-20 Ocak)

Yalnızlıktan fazlasıyla hoşlanırlar. Kalabalıktan, topluluktan daima kaçarlar. Yüz çizgileri düz, bakışları biraz haşindir. Her hareketlerinde mantık hakimdir. Hissiyata fazla kıymet vermezler. Yalnızlık içinde kendi düşünceleri ile baş başa kalarak yaşamaları onları son derece mesut eder. Cemiyet insanı olmaktan uzaktırlar. Bu yüzden kalplerini kimseye açmazlar. Yakın dostları hemen hemen yok gibidir. Esasen hiç kimse ile dostluk kurmak niyet ve teşebbüsünde bulunmazlar. 

KOVA BURCU (21 Ocak-19 Şubat )

Kova burcunun dost burcu Akreptir. Oldukça tatlı dillidirler. Girişkendirler. Onlarla bir münakaşaya girmek tehlikeli olabilir. Zira güzel ve mantıki söz söylemesini becerirler. Haksız bulundukları bir fikir münakaşasından dahi galip çıkmasını bilirler. İkna kuvvetleri çok yüksektir. Konuşmalarının dinlenmesinden büyük bir zevk duyarlar. Hitabet en kuvvetli ve en zayıf taraflarıdır. Çünkü kendileri konuşurken herkesin dinlemesini istedikleri halde, bir başkası konuşurken dinlemeyi hiç arzu etmezler. Zekaları yüksektir fakat, ne yazıktır ki buradaki yeteneklerini  ilim ve fen sahasında nadiren kullanırlar Sevmekten ziyade sevilmekten çok hoşlanırlar. İyi ahlaklıdırlar.

BALIK BURCU (20 Şubat-20 Mart)

Balık burcunun dost burcu Boğadır. Balık burcu başkasının tesirinde kalan, güzel sözle rahatça ikna edilebilen bir burçtur. Oldukça hassastırlar. Bundan dolayı hissi şeylere çok kıymet verirler. Bir insana inanıp bağlanırlarsa, bir daha ondan kolay kolay ayrılamazlar. Uysallık, misafirperverlik başlıca meziyetlerini oluşturur. Mizaçları biraz kaprislidir. Akıllarına eseni yapmaktan, kendilerini alıkoyamazlar. Bazen karşılarındaki iyilik edenleri kaba ve sert hareketleri ile şaşırtırlar. Para hususunda müthiş şansları vardır. Hangi işe el atsalar, muhakkak surette kazanırlar. Hatta bazen yanlış hareket bile yaparlar. Eğer o iş paraya dayanıyorsa, yine netice kendi lehlerine olur. Bazen fazla müsriflik yaparlar.
    
BURÇLAR VE ASTROLOJİ İLE İLGİLENENLER, BURÇLAR HAKKINDA DAHA FAZLA DETAY ÖĞRENMEK İSTEYENLER, ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ’NİN “MARİFETNAME” ADLI ESERİNDEN FAYDALANABİLİRLER.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
En Yeniler